Διαβάστε εδώ με ποιον τρόπο θα μπορέσετε να κολλήσετε  τα καλώδια του ανεμιστήρα στο κάτω μέρος Raspberry Pi